Szakgyakorlat

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Az alapképzéses diákoknak a három év alatt összesen három szakmai gyakorlatot szükséges teljesíteniük.  A szakmai gyakorlatok elvárt időtartama két hét, vagyis legalább 10 munkanap. A szakmai gyakorlatot biztosító szervezet a gyakorlatozó diákok számára kinevez egy munkahelyi tutort, aki a gyakorlat alatt koordinálja, követi és értékeli a diákok tevékenységét. 

A gyakorlat alatt a diákok nyilvántartást vezetnek a napi tevékenységükről. A gyakorlat végeztével pedig a munkahelyi tutor kitölti az értékelőlapot, a diák pedig az önértékelőlapot. Az ehhez szükséges formanyomtatványok megtalálhatók a Letölhető dokumentok résznél. A leadáshoz szükséges dokumentumcsomagot egy összefoglaló raport egészíti ki. A raportnak tartalmaznia kell a szakmai gyakorlatot biztosító szervezet rövid bemutatását, a gyakorlatot végző diák által végzett tevékenységek részletes bemutatását, valamint egy rövid összegzést a gyakorlatra vonatkozóan. 

A leadáshoz szükséges dokumentumcsomag tehát tartalmazni fogja a munkahelyi tutor értékelőlapját, a napi tevékenység nyilvántartását, az önértékelőlapot és a szakmai gyakorlatot bemutató raportot. A dokumentumcsomagot mappában, fedőlappal és tartalomjegyzékkel ellátva szükséges leadni a megjelölt határidőre a tanszéki titkárságon. A megjelölt időpontokat a Leadási határidők résznél lehet megtekinteni. 

A szakmai gyakorlatokkal szembeni elvárás, hogy a három elvégzett gyakorlat különböző tevékenységi területeket fedjen le. Jelenleg a három nagyobb terület a rendezvények, a médiaintézmények és a PR tevékenység köré épül. Emellett lehetőség van olyan specifikus tevékenységek végzésére is, mint online kommunikáció, arculattervezés, kiadványszerkesztés. A lehetőségek részletesebb bemutatása a Tevékenységi területek és Partner szervezetek részeknél található. 

A gyakorlatok értékelése a következő képlet szerint történik: 50% raport, önértékelő és napi tevékenység nyilvántartás, 30% munkahelyi tutor értékelőlap és 20% a szakmai gyakorlat rövid szóbeli bemutatása. A szóbeli beszámolók megszervezése a leadás utáni, soron következő félév első hetében kerül megszervezésre előzetes egyeztetés után.  


LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK
 Munkahelyi tutor értékelőlap
 Önértékelőlap 
 Napi tevékenység nyilvántartás

 Munkahelyi tutor értékelőlap RO
 Napi tevékenység nyilvántartás RO 
 

 LEADÁSI HATÁRIDŐK (2017-ben induló évfolyam)

1. szakgyakorlat - másodév, első szesszió előtti kollokviumi hét (szóbeli a szesszióban)
2. szakgyakorlat - másodév, második szesszió előtti kollokviumi hét (szóbeli a szesszióban)
3. szakgyakorlat - harmadév, első szesszió előtti kollokviumi hét (szóbeli a szesszióban)


 LEADÁSI HATÁRIDŐK 

1. szakgyakorlat - az elsőéves nyári pótszesszió első napja (szeptember)
2. szakgyakorlat - a másodéves nyári pótszesszió első napja (szeptember) 
3. szakgyakorlat - a harmadéves első szesszió első napja (január) 

TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEK 

Médiaintézményeknél…
pl. interjúkészítés, hírszerkesztés, vágás, műsorvezetés, beszámolók megírása, sajtótájékoztatókón való részvétel, anyaggyűjtés, téma javaslatok megfogalmazása
 
Rendezvényeknél…
pl. fundraising, protokoll feladatok, médiakapcsolatok, arculat megtervezése, helyszíni önkéntesség, kapcsolattartás, event promó, kommunikációs stratégia kidolgozása, saját rendezvény megszervezése
 
Szervezeteknél…
pl. PR irodai feladatok ellátása, közlemények és szövegek megírása, online kommunikációs felületek kezelése, plakátok és egyéb arculathordozók tervezése, ügyfélkapcsolattartás, kommunikációs gyakorlat politikai szervezeteknél, jelöltek kommunikációjának szervezése

PARTNER SZERVEZETEK 

        

        


 KONTAKT SZEMÉLY 
Benedek István 
benedek.istvan@fspac.ro