Szakgyakorlat


Szakmai gyakorlat minimális időtartama 
2 hét
 
Szakmai gyakorlatok leadása 
raport leadása a kari titkárságon
 
Tartalmi és formai követelmények 

Fedőlap - Tartalomjegyzék - Szakmai gyakorlat bemutatása - Értékelőlap - Önértékelőlap - Mellékletek - Felhasznált források 
Times New Roman - 12-es betűméret - sorkizárt szövegelrendezés - 1 cm margókeret - 1.5 pontos sorköz -  

Letölthető dokumentumok
 Értékelőlap 
 Önértékelőlap
 
 Szakmai gyakorlatok leadási határideje

1.szakgyakorlat - az elsőéves nyári pótszesszió első napja  
2.szakgyakorlat - a másodéves nyári pótszesszió első napja
3.szakgyakorlat - a harmadéves első szesszió első napja

Tevékenységi területek

Médiaintézményeknél…
pl. interjúkészítés, hírszerkesztés, vágás, műsorvezetés, beszámolók megírása, sajtótájékoztatókón való részvétel, anyaggyűjtés, téma javaslatok megfogalmazása
 
Rendezvényeknél…
pl. fundraising, protokoll feladatok, médiakapcsolatok, arculat megtervezése, helyszíni önkéntesség, kapcsolattartás, event promó, kommunikációs stratégia kidolgozása, saját rendezvény megszervezése
 
Szervezeteknél…
pl. PR irodai feladatok ellátása, közlemények és szövegek megírása, online kommunikációs felületek kezelése, plakátok és egyéb arculathordozók tervezése, ügyfélkapcsolattartás, kommunikációs gyakorlat politikai szervezeteknél, jelöltek kommunikációjának szervezése

Eddigi diákjaink többek között itt szakgyakoztak