Tanmenetek
ALAPKÉPZÉSI. év, 1. félév
Vincze Hanna Orsolya: Bevezetés a kommunikációtudományba
Salat Levente: Kutatásmódszertan
Lőrincz József: Bevezetés a politikatudományba
Albert Júlia: Verbális és nonverbális kommunikáció
Könczei Zsolt: Szövegszerkesztési alapismeretek
András Zselyke: Normatív grammatika

I. év, 2. félév
Dániel Botond: Érveléstechnika
Péntek Imre: Döntés- és játékelmélet
Székely Imre: Közgazdasági alapismeretek
Makkai Júlia: Rendezvényszervezés
Vallasek Júlia/ dr. László Noémi: Tudományos szövegszerkesztés
Somai László: Jogi alapismeretekII. év, 3 félév
Vincze Hanna Orsolya: Tömegkommunikáció
Benedek István: A közkapcsolatok alapjai
Kádár Magor: Médiatervezés
Tőkés Gyöngyvér: Szervezeti kommunikáció
Választható tárgyak 
Tibori-Szabó Zoltán: Hírügynökségi kommunikáció
Tőkés Gyöngyvér: Mentalitástörténet
Seer László: Marketing 
Könczei Zsolt: Reklámtervezés


II. év, 4 félév
Kádár Magor: Reklámkommunikáció
Keszeg Anna: Protokoll
Makkai Júlia: Médiakapcsolatok
Dégi Csaba: Bevezetés a pszichológiába
Biró Árpád Levente: Kulturális menedzsment
Választható tárgyak
Péntek Imre: Személyközi kommunikáció
Kádár Magor: Reklámnyelv
Illyés Gergő: Politikai kommunikációIII. év, 5 félév
Kádár Magor: Kampánykommunikáció
Botházi Mária: Szemantika 
Seer László: Online PR
Keszeg Anna: Vizuális kommunikáció
Választható tárgyak
Dégi Csaba: Önismeret
Tamás Ágnes: Politikai marketing 
Székely Tünde: Projektmenedzsment


III. év, 6 félév
Ungvári Imre: Etika és szakmai deontológia
Makkai Júlia: Reklámgrafika
Vincze Hanna Orsolya: Interkulturális kommunikáció
Vincze Hanna Orsolya: Szakdolgozat-előkészítő műhely
Választható tárgyak
Kádár Magor / Grubisics Csaga: Szervezeti arculatépítés
Keszeg Anna: Stíluskommunikátori ismeretek
Sas István: ReklámstratégiákMESTERI

I. év, 1. félév
Vincze Orsolya: Kommunikációs kultúrák
Albert Júlia: Beszédtechnika
László Noémi: Kreatív írás műhely
Kádár Magor: Tárgyalástechnika
Választható tárgyak
Kádár Magor: Előadás-technikák
Más mesteri programból felvehető tárgy


I. év, 2. félév
Albert Júlia: Nonverbális kommunikáció
Kiss Ágnes: Kutatás és publikálás
Dániel Botond: Szervezetfejlesztés
Salat Levente: Intercultural communication
Választható tárgyak 
Keszeg Vilmos: A kommunikáció antropológiája
Más mesteri programból felvehető tárgyII. év, 3. félév
Péntek Imre: Interperszonális kommunikáció
Dégi Csaba: Önismeret
László Éva: Drámapedagógia
Tibori Szabó Zoltán: Protokoll és diplomácia
Választható tárgyak 
Albert-Lőrincz Enikő: Iskolai tanácsadás
Más mesteri programból felvehető tárgy


II. év, 4. félév
Vincze Orsolya: Kommunikáció szemantikája
Keszeg Anna: Vizuális kommunikáció
Könczei Zsolt: Alkalmazott számítógépes reklámgrafika
Kádár Magor: Branding and identity
Választható tárgyak
Györgyjakab Izabella: Esztétika
Vincze Orsolya: Szakdolgozat-előkészítő műhely