Felvételi! BBTE Kommunikáció szakkollégium

2017-02-13

A BBTE Kommunikáció, Közkapcsolatok és Reklám Intézetének magyar tagozata szakkollégiumi felvételit hirdet!
Az egyetemi oktatás gyakorlat-orientált képzésének támogatására kíván megoldást kínálni a BBTE Kommunikáció szakkollégium, amelynek küldetése, hogy a téma iránt érdeklődők számára egy olyan környezetet teremtsen, amelyben az egyetemi hallgatók a tanárok és gyakorlati szakemberek segítségével gyakorlati kihívásokkal találkozhatnak.

A szakkollégium célkitűzése: a kampány- és a reklámkommunikációs tevékenységek vizsgálata és tervezése külső partnerek segítségével. A kampányok célcsoportjainak, céljainak és elvárt eredményeinek megfogalmazása. A Kommunikáció és közkapcsolatok szak tantárgyainak keretében elsajátított ismeretek gyakorlatba ültetése, mint a rendezvényszervezés, közgazdasági alapismeretek, tömegkommunikáció, közkapcsolatok alapjai, médiaterv, reklámkommunikáció, reklámnyelv stb.

A szakkollégium tevékenységei szakmai tervek (promoválási tervek és arculati tervek) létrehozására összpontosítanak. A munkafolyamat a brief átvétele, a piac- és környezetelemzés, anyagok gyűjtése és feldolgozása, terv-javaslat elkészítése majd kidolgozása és értékelése.

A vállalt projekt tervek megrendelésre készülnek, reális piaci non-profit szereplők kérései és igényei szerint. A 2017-es év projektjei:

  • Kommunikációs és marketing szakmai gyakorlat a Bere a la Cluj-nál
                                                
  • Tematikus kampányterv készítés a Bosch Románia megbízásából 
                                       
  • Kommunikációs szakmai gyakorlat a Korzo Egyesületnél
                                       

 

  • Tematikus kampányterv készítés a Yardi Románia megbízásából 
                                         
  • Kutatóműhely: egyéni-csoportos kutatás megvalósítása a média- és kommunikációtudományok területén; tudományos szövegszerkesztés elsajátítása (felkészülés az ETDK-ra, államvizsgára) (Koordinátor: Vincze Hanna Orsolya)

A tevékenységek menete: három előre meghirdetett találkozás (briefek meghirdetése/cégek bemutatkozás – monitoring – projektek kiértékelése)
A szakkollégiumba jelentkezés előnyei:
egyéni tutoriális képzés, szakmai kapcsolatépítési lehetőségek, gyakorlati ismeretek elsajátítása, a munkaerőpiacon való elhelyezkedés lehetőségének növelése.
Elvárások:
részvétel a vállalt tevékenységekben, a brief szerint, illetve a félév végén szakmai beszámoló benyújtása (július 15-ig).
Pályázók köre: a BBTE első-, másod- és harmadéves kommunikáció szakos diákjai.
A pályázati anyag tartalma: motivációs level, EuroPass típusú szakmai önéletrajz.
Pályázat benyújtásának határideje: 2017. 02. 19.
Helyek száma: 15 fő.
Kapcsolattartó: Makkai Júlia Anna, makkai.julia@fspac.ro
 
*A pályázat benyújtásának módja elektronikus, a pályázati anyagot a kapcsolattartó címére várjuk. A motivációs levélben megkell jelölni, hogy melyik szervezettel kívántok együttműködni.