FELVÉTELI – 2017

KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉGFEJLESZTÉS MESTERKÉPZŐ
 

FELVÉTELI EREDMÉNYEK

A BBTE Kommunikáció, Közkapcsolatok és Reklám Intézet Magyar tagozata meghirdeti a 2017-2018-as tanévben is a 
Kommunikációs készségfejlesztés két éves, magyar nyelvű, nappali mesteri programját. 

Kiknek szól?
 
A képzés azoknak a gyakorlati szakembereknek szól, akiknek mindennapi munkájuk szerves része a személyközi vagy a nagyobb csoportokkal való kommunikáció: oktatók, képzők, a média munkatársai, közép- és felsővezetők, jogászok, lelkészek, irodavezetők, human erőforrás menedzserek vagy más területek képviselői.
 
Az elmúlt öt év átlaga alapján a hallgatók 28%-a a karon végezte alapképzését (kommunikáció, media- vagy politikai tudományok), további 62%-a a BBTE más szakján licencezett (arányosan: filológia, jog, közgazdaságtudományok, pszichológia és más szakok) és mintegy 10%-a diákonak végzett külföldön, illetve más, román vagy magyar nyelvű romániai felsőoktatási intézményben.
  
Mit kínál? 

A képzési program gyakorlati jellegű, amely négy, egyenként fél éves modulból áll:

I. félév – Verbális kommunikáció
II. félév – Non-verbális kommunikáció
III. félév – Személyiségfejlesztés, önismeret
IV. félév – Arculatépítés

A teljes tanmenet letölthető az Adatbank/Tanrend menűpont alól (vagy megtekinthető itt), az egyes tárgyak tantárgylapjai pedig az Adatbank/Sillabuszok/Mesteri menűpont alatt találhatók (vagy megtekinthetők itt).
 
Minden tárgyat a terület gyakorló képviselője oktat. Az oktatás formája a foglalkozási területnek és a tartalomnak megfelelően lehet előadás és szeminárium, terepmunka, képzés, modulos vagy tutoriális oktatás.
 
Az oktatás kiegészül három akkreditált programokkal is, melyekre a hallgtók kedvezményesen vagy ingyenesen jelentkezhetnek:

képzők képzése: kétévenként ismétlődő képzéssorozat, magyar vagy román nyelven
humán erőforrás menedzsment: posztgraduális program, egyelőre csak román nyelven
pedagógia modul II. szintű képzése: ingyenesen felvehető modul. Amennyiben nincs meg az I. szintű pedagógiai képzése, tömbösített formában pótolható.
kommunikációs oktatási modul pedagógusoknak: kétévente meghirdetett felnőttoktatási program
 
A szakmai gyakorlat egyéni vagy kiscsoportos formában türténik, rendezvények, cégek, civil szervezetek, oktatási intézmények vagy saját projektekt keretén belül.

Azon mesteris hallgatók számára, akik elvégeztek a pedagógiai I-es számú modult, a mesterképzés alatt lehetőség van beiratkozni a második modulra is. Ezzel kapcsolatosan részletesebb információkat az alábbi weboldalon lehet találni: katt ide
 

Hány hely van meghirdetve?
 
A 2016-2017-es tanévre meghirdetett helyek száma 50, ebből 20 állami támogatású, 30 pedig tandíjtérítéses. Az előző évek tapasztalatai alapján a nyári felvételi alkalmával a helyek betelnek, az őszi újraosztás után pedig az állami támogatású helyek száma növekedni fog olyannyira, hogy minden ingyenes helyre jogosult hallgató átkerülhet a költségterítéses helyekről államilag támogatott helyekre. Az őszi felvételire 8 állami támogatású és 29 tandíjtérítéses hely van meghirdetve. 
 
 
Mennyibe kerül?
 
Az éves tandíj 3200 ron. A másodév elején az állami támogatású helyek újraosztódnak az előző éves tanulmányi átlag alapján. A törvény értelmében akinek már volt állami támogatású helye más mesteri programon belül, a további programokban már csak tandíjtérítéses helyet foglalhatnak el, azonban egyenlő módon jogosultak az ösztöndíjakra és bentlakásra.
 
 
 Mi a felvételi menete?

• az államvizsga érdemjegye (30%)
• motivációs interjú (70%)
 
A motivációs interjú egy kötetlen formájó beszélgetés, melynek célja felmérni azt, hogy a jelentkező az oktatott / fejlesztett kompetenciáknak hol venné hasznát, tudja-e már, hogy szakmai érvényesülése érdekében milyen irányban szükséges fejlesztenie készségeit. Előnyt jelent, ha már munkavállaló, vagy olyan extracurriculáris foglalkozásai voltak eddig, ahol kipróbálhatta, megismerhette önmagát A beszélgetés során a hallgató is eldöntheti, illik-e hozzá a mesterképzés programja, tartalma, stílusa, hozzájárulhat-e a saját fejlődéséhez, énkifejezéséhez.
 

 A felvételi ütemterve: 

· jelentkezők beiratkozása: szeptember 6-12.
· interjúk: szeptember 13. 
· eredmények kifüggesztése: szeptember 14. 
· fellebbezések benyújtása: szeptember 15-16.
· megszerzett helyek visszaigazolása: szeptember 15-17.
· visszaigazolás után megmaradó helyek újraelosztása: szeptember 18. 
· megmaradó helyek visszaigazolása: szeptember 18. 
· végleges felvételi eredmények: szeptember 20. 

 A beiratkozáshoz a következő iratok szükségesek:

· születési bizonyítvány (egyszerű fénymásolat)
· személyazonossági igazolvány (egyszerű fénymásolat)
· érettségi bizonyítvány (eredeti példány)
· alapképzés oklevele vagy igazolás a végzésről (oklevél vagy igazolás eredeti példánya)
· nyelvvizsga-bizonyítvány - minimum 20 pont (az Alpha vagy Lingua Nyelvvizsgaközpontok által kiállított oklevél, vagy más nemzetközi, legalább B2-es szintet igazoló oklevél vagy idegen nyelvű alapképzés – amennyiben egyik sincs, elégséges egy nyilatkozat a későbbi pótlására vonatkozóan)
· 2 oklevélfotó
· beiratkozási űrlap (a helyszínen kitöltendő)
· orvosi igazolás a háziorvostól, orvosilag alkalmas megjegyzéssel (amennyiben nincs, elégséges egy nyilatkozat a későbbi pótlására vonatkozóan)
· önéletrajz (Europass formátumú)
· szándéklevél
· a beiratkozási díj (200 RON) kifizetését igazoló nyugta (a kar székhelyén a pénztáránál kell befizetni)
· boríték típusú dosszié

 

Hol lehet további információkat kapni?
  
További információkat személyesen a mesteri programok titkárságán Kuglis Enikő szakreferens tud nyújtani, 9-12 óra között. Telefonon a 8-16 óra között a 0264-431505 számon elérhető, online pedig a felveteli@fspac.ro vagy az admission@fspac.ro címet lehet használni.
___________________________________________________________________________________________________________________________________