Szakkollégium


Az egyetemi oktatás gyakorlat-orientált képzésének támogatására kíván megoldást kínálni a BBTE Kommunikáció szakkollégium, amelynek küldetése, hogy a téma iránt érdeklődők számára egy olyan környezetet teremtsen, amelyben az egyetemi hallgatók a tanárok és a szakemberek segítségével gyakorlati kihívásokkal találkozhatnak. 

Célkitűzés: 

Kampány- és reklámkommunikációs tevékenységek vizsgálata és tervezése külső partnerek segítségével. A kampányok célcsoportjainak, céljainak és elvárt eredményeinek megfogalmazása. A Kommunikáció szakon elsajátított elméleti ismeretek gyakorlatba ültetése. 

A szakkollégiumba felvételt nyert hallgatók promoválásái és arculati tervek megvalósításán dolgozhatnak. A munkafolyamat a megrendelői brief átvételével kezdődik, ezt követi az adott szervezet piaci környezetének a felmérése, a tervek kidolgozásához szükséges információk begyűjtése és feldolgozása, végezetül pedig a terv elkészítése és a javaslatok megfogalmazása. 

2017-ben a következő szervezetek csatlakoztak a szakkollégiumhoz: 

    

A tevékenységek menete: 

A félév során három előre meghirdetett találkozás a következő tematika szerint:
a) a megrendelő szervezetek bemutatkozása és a briefek átadása,
b) a csapatok félévközi beszámolója az eddigi megvalósításokról,
c) az elkészült projektek bemutatása és kiértékelés. 

FELVÉTELI 

Miért éri meg? 
- egyéni tutoriális képzés 
- szakmai kapcsolatépítési lehetőségek 
- elméleti ismeretek gyakorlatba ültetése 
- valós projekteken dolgozás lehetősége 
- távlatilag munkaerőpiacon való elhelyezkedési lehetőség 

Mit várunk el? 
- aktív szerepvállalás a projekt kidolgozásában 
- folyamatos kapcsolattartás a megrendelővel 
- határídők betartása
- szakmailag igényes raportok leadása 

Ki pályázhat? 
bárki, aki kedvet kapott hozzá és első-, másod- vagy harmadéves Kommunikáció szakos diák 

Kapcsolattartó:
Makkai Júlia Anna 
 makkai.julia@fspac.ro